Vides reklāmas darbi

Strādājot ar vizuālās reklāmas projektiem mēs izmantosim jaunākos materiālus, inovatīvas tehnoloģijas un ekonomiskākos projekta realizācijas risinājumus, vienlaicīgi nodrošinot iespējami augstāko kvalitāti.

Mēs piedāvājam izgatavot, veikt montāžu un tehnisko apkopi visu veidu reklāmas informācijas nesējiem - gaismas kastēm, telpiskiem reklāmas uzrakstiem, baneriem, stendiem, piloniem un skatlogu uzlīmēm.

Papildus tradicionālajiem reklāmas objektiem izgatavojam arī telpiskas vides reklāmas instalācijas (skulpturālus, dekoratīvus pilsētvides noformējuma veidojumus un apdzīvotu vietu zīmes-vizītkartes ceļu malās.

 

Ja vēlaties savam uzņēmumam vides reklāmu:

uzklausīsim Jūsu vēlmes, piedāvāsim idejas un risinājumus, sagatavosim projektu, organizēsim izgatavošanu, un atbildīgi kontrolēsim darbu izpildi


Ja Jums jau ir vides reklāma:

novērtēsim tās stāvokli, sagatavosim tās apkopes vai remonta darbu plānu, organizēsim visu nepieciešamo darbu kvalitatīvu izpildi


Ja Jums vairs nav vajadzīga reklāma:

demontēsim to, utilizēsim nolietotos materiālus, sakopsim atbrīvotās virsmas un teritoriju